Contractenrecht

In elke bedrijfstak vormen contracten de basis van elke commerciële relatie. Een goed geschreven contract zal de kans op een geschil aanmerkelijk verkleinen. Een slecht geschreven contract kan echter al gauw aanleiding geven tot misverstanden en geschillen.

Algemeen contractenrecht is een van onze kerndisciplines. Onze advocaten zijn zeer ervaren op het gebied van het onderhandelen en opstellen van allerlei soorten commerciële contracten, waaronder koopovereenkomsten, bouwovereenkomsten, franchise overeenkomsten, IE licenties, huurovereenkomsten en vele andere commerciële overeenkomsten.

Wij kunnen u ook assisteren om geschillen onder overeenkomsten op te lossen. Als het geschil niet amicaal opgelost kan worden, zal ons team van ervaren procesadvocaten het geschil voor u behandelen bij de rechtbank of in arbitrage.

Zie onze publicatiespagina voor diverse publicaties op het gebied van contractenrecht en aanverwante geschilbeslechting, waaronder de volgende:

Contract law in the Netherlands

Dispute resolution in the Netherlands

Arbitration in the Netherlands