RGF 2008

Rotterdams Garantie Formulier 2008

Naar Nederlands recht dient een beslaglegger in principe het conservatoir gelegde beslag op te heffen indien voor en namens de debiteur voldoende zekerheid wordt gesteld. Een veel gebruikt garantieformulier voor het stellen van zekerheid is het Rotterdams Garantie Formulier 2008.

U kunt hier de Engelse tekst (klik hier)  van het Rotterdams Garantie Formulier 2008 downloaden.

U kunt hier de Nederlandse tekst (klik hier) van het Rotterdams Garantie Formulier 2008 downloaden.