Juridische Informatie

Juridische informatie over onze juridische status, diensten, kvk nummer, BTW nummer en registraties van specialisaties bij de Nederlandse Orde van advocaten

MMRL is de naam van een kostenmaatschap onder Nederlands recht, kantoorhoudende aan de Wilhelminakade 953B (3072 AP) Rotterdam en bestaande uit

Margetson & Margetson advocaten B.V. (KvK nr. 590 25 972) (hierna “MMA“); en
The Legal Chart B.V.  (KvK nr. 807 72 722) (hierna “TLC“); en
Seaglass B.V. (KvK nr. 814 07 084) (hierna “SG“);
Willem Blanken Law B.V. (KvK nr. 848 16 694) (hierna “WBL“)

Op deze pagina wordt met “wij” en “onze” bedoeld MMA, TLC, SG en WBL.

Wij bieden juridische diensten aan op het gebied van onder meer offshore energie, handelsrecht, bouwrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Onze diensten bestaan uit advieswerk en het voeren van juridische procedures. Zie www.mmrl.eu voor meer informatie.

Honorarium en facturering
Tenzij anders overeengekomen werken wij op basis van uurtarieven. Verschotten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van vertalingen etc. worden bij de cliënt apart in rekening gebracht. Waar toepasselijk, wordt BTW in rekening gebracht. Wij factureren aan het einde van iedere maand. De betalingstermijn van onze facturen is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen.

Werk verricht door MMA wordt door die entiteit gefactureerd. Werk verricht door TLC wordt door die entiteit gefactureerd. Werk dat door SG wordt door die entiteit gefactureerd en werk verricht door WBL wordt door die entiteit gefactureerd.

Onze BTW nummers zijn:

TLC: NL861794692B01
MMA: NL853285512B01
SG: NL8620.76.158.B01
WBL: NL 8633 8751 2B01

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Onze algemene voorwaarden, die van onze website www.mmrl.eu/algemene-voorwaarden.eu  gedownload kunnen worden, zijn van toepassing op de overeenkomsten met onze cliënten en met derden. Nederlands recht is van toepassing op die overeenkomsten en de rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) is bij uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd om te oordelen over geschillen onder of verband houdende met die overeenkomsten.

Verzekering
Onze advocaten zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NoVA).

Onze verzekeringsmakelaar is AON, Postbus 12250, Amsterdam -ZO (1100 AG),  tel +31 (0)20 430 52 64. Op uw verzoek kunnen wij u meer gedetailleerde gegevens over onze verzekeringen toesturen.

Klachten
Graag vernemen wij het indien u niet tevreden bent over onze diensten. U kunt uw klacht richten aan Chris Schmidt of Nigel Margetson, die samen het klachten comité vormen. Zij zijn bereikbaar op chris@mmrl.eu en nigel@mmrl.eu. Verdere contactgegevens zijn te vinden op www.mmrl.eu.

De MMRL klachtenprocedure is opgenomen als bijlage 1 in de algemene voorwaarden van MMRL. Die algemene voorwaarden kunnen hier verkregen worden.

Wanneer uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgewikkeld kunt u, bij zaken die de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten aangaan, een klacht indienen bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Rotterdam. Ook kunt u een juridische procedure starten.

Informatie betreffende onze diensten
Wanneer u informatie betreffende onze diensten behoeft, kunt u een email sturen aan nick@mmrl.eu, nigel@mmrl.eu, steven@mmrl.eu, chris@mmrl.eu of willem@mmrl.eu. U kunt verdere contactgegevens op onze website vinden.

Registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten
De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. Nigel H. Margetson staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Verbintenissenrecht;
  2. Nick J. Margetson staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Transport- en handelsrecht;
  3. Christiaan N. Schmidt staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied (i) Arbeidsrecht met de sub-rechtsgebieden arbeidsmediation, (collectief) ontslagrecht), internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap, alsmede (ii) Verbintenissenrecht;
  4. Steven J.A. van Dam staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied (i) Burgerlijk procesrecht met de sub-rechtsgebieden (a) arbitrage, (b) beslag- en executierecht en (c) litigation.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Derdengelden
Wij kunnen geen derdengelden ontvangen omdat wij geen stichting derdengelden  ter beschikking hebben.