Juridische informatie over onze juridische status, diensten, kvk nummer, BTW nummer en registraties van specialisaties bij de Nederlandse Orde van advocaten

MMRL, “Margetson” and “Margetson & Margetson Rotterdam Lawyers” zijn handelsnamen van MMRL, een kostenmaatschap onder Nederlands recht, kantoorhoudende aan de Wilhelminakade 953 (3072 AP) Rotterdam en bestaande uit Margetson & Margetson advocaten B.V. (KvK nr. 590 25 972) en  The Legal Chart B.V.  (KvK nr. 807 72 722).

Wij bieden juridische diensten aan in onder meer de gebieden van offshore energie, handelsrecht, bouwrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Onze diensten bestaan uit advieswerk en het voeren van juridische procedures. Zie www.mmrl.eu voor meer informatie.

Honorarium en facturering
Tenzij anders overeengekomen werken wij op basis van uurtarieven. Verschotten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van vertalingen etc. worden bij de client apart in rekening gebracht. Waar toepasselijk, wordt BTW in rekening gebracht. Wij factureren aan het einde van iedere maand. Tenzij anders is de betalingstermijn van onze factureren 14 dagen.

Werk verricht door Margetson & Margetson advocaten B.V. wordt door die entiteit gefactureerd. Werk verricht door The Legal Chart B.V. wordt door die entiteit gefactureerd. Werk dat door CNS advocatuur is verricht, wordt door CNS advocatuur gefactureerd.

Het BTW nummer van  The Legal Chart B.V. is NL861794692B01. Het BTW nummer van Margetson & Martgetson advocaten B.V. is NL853285512B01. Het BTW nummer van CNS Advocatuur is NL002021136B65.

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Onze algemene voorwaarden, die van onze website www.mmrl.eu gedownolad kunnen worden,  zijn van toepassing op de overeenkomsten met onze clienten en met derden. Nederlands recht is van toepassing op die overeenkomsten en de rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) is bij uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd om te oordelen over geschillen onder of verbandhouende met die overeeenkomsten.

Verzekering
Onze advocaten zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NoVA).

Onze verzekeringsmakelaar is AON, Postbus 12250, Amsterdam -ZO (1100 AG),  tel +31 (0)20 430 52 64. Op uw verzoek kunnen wij u meer gedetailleerde gegevens over onze verzekeringen toesturen.

Klachten
Graag vernemen wij indien u niet tevreden bent met onze diensten. U kunt uw klacht richten aan Nick Margetson of Nigel Margetson, die samen het klachten committee vormen Zij zijn bereikbaar op nick@mmrl.eu en nigel@mmrl.eu. Verdere contactgegevens zijn te vinden op www.mmrl.eu.

Wanneer uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgewikkeld kunt u, bij zaken die de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten aangaan, een klacht indienen bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Rotterdam. Ook kunt u een juridische procedure starten.

Informatie betrefffende onze diensten
Wanneer u informatie betreffenfde onze diensten behoeft, kunt u een email sturen aan nick@mmrl.eu of aan nigel@mmrl.eu.  U kunt verdere contactgegevens op onze website vinden.

Registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten
De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. Nigel H. Margetson staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Verbintenissenrecht;
  2. Nick J. Margetson staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Transport- en handelsrecht;
  3. Christiaan N. Schmidt staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied (i) Arbeidsrecht met de sub-rechtsgebieden arbeidsmediation, (collectief) ontslagrecht), internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap, alsmede de hoofdrechtsgegbieden (ii) Letselschaderecht en (iii) Verbintenissenrecht;
  4. Steven J.A. van Dam staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied (i) Burgerlijk procesrecht met de sub-rechtsgebieden (a) arbitrage, (b) beslag- en executierecht en (c) litigation, alsmede op het hoofdrechtsgebied (ii) Ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.