De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is medio mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Zij zal in Nederland worden uitgevoerd door een uitvoeringswet (UAVG). Hoewel er een overgangsperiode van twee jaar is geweest vanaf de datum van inwerkingtreding van de AVG tot de dag dat zij van kracht is, voldoen veel ondernemingen nog niet aan haar eisen. Met name kleine ondernemingen en zzp’ers zullen nog maatregelen moeten nemen om (U)AVG-compliant te worden. Deze bijdrage is een bespreking van de voor verwerkingsverantwoordelijken belangrijkste bepalingen van de AVG.

Het artikel kan hier worden geraadpleegd door deze pagina open te klikken en dan op de volgende link te klikken: NTHR publicatie.