Nick heeft een brede en gevarieerde praktijk die zich concentreert op de handelsrechtelijke proces- en arbitragepraktijken waarbij hij o.m. werkzaam is op het gebied van het zeerecht (waaronder aanvaringen en hulpverlening), vervoerrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht  en aansprakelijkheidsrecht, waaronder werkgeversaansprakelijkheid uit art. 7:658 BW en bestuurdersaansprakelijkheid. Nick heeft in eerste  instantie en in hoger beroep een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid toegewezen gekregen.

In 1991 studeerde Nick af als hydrograaf (A) aan de Hogere Zeevaartschool Amsterdam. Nadat hij acht jaar wereldwijd als hydrographic surveyor had gewerkt voor Ballast Nedam en Boskalis ging hij in 1999 rechten studeren. Hij studeerde in 2003 af en ging vervolgens zijn proefschrift, The System of Liability of articles III and IV of the Hague (Visby) Rules schrijven waarop hij in 2008 is gepromoveerd. Hij is in 2006 toegetreden tot de advocatuur.

Nick publiceert regelmatig in nationale en internationale tijdschriften. Hij is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht en de European Journal of Commercial Contract Law. Nick geeft colleges Internationaal Handelsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Dit bericht is in de volgende categorie: Geen categorie. Bookmark de link.