House of Lords, 13.03.2003, the ‘Starsin’ [2003] 1 Lloyd’s Rep. p. 571

Het artikel dat u, nadat u deze pagina heeft opengeklikt, hier kunt downloaden betreft een korte bespreking van art. 8:461 BW, de IoC-clausule en het arrest van het Britse House of Lords in de “Starsin” zaak.